Αστερόσκονη - Παιδικός Σταθμός

Δραστηριότητες

Στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας έχουμε εντάξει δραστηριότητες που εξελίσουν όλους τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού, ενώ το παιχνίδι είναι ο βασικός μας σύμμαχος για την επίτευξη κάθε παιδαγωγικού στόχου.